Caminada 5km

La 4a Caminada Contra el Càncer (5km) organitzada per l’aecc-Catalunya contra el càncer de Girona, se celebrarà el dia 4 de febrer. La sortida i l’arribada tindran lloc a la Plaça Catalunya.

Un cop acabada la seva respectiva cursa/caminada, cada participant podrà trobar tots els serveis relacionats a la mateixa Plaça Catalunya.

Caminada de 5km. Sortida a les 10h. Preu de la inscripció: 8€ (inscripció el mateix dia 11€).

 Poden participar‐hi totes les persones de qualsevol  sexe o nacionalitat.

 

AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT

Per poder participar cal el consentiment del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar en el moment de fer la inscripció, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult.

Pels inscrits a través d’Internet també es demanarà l’autorització. Us la podeu baixar en PDF aquí.

 

RECOLLIDA DE DORSALS

· Recollida de dorsals inscrits presencials: 

Es donarà el dorsal al mateix moment de formalitzar la inscripció.

· Recollida de dorsals inscrits per Internet: 

Els inscrits per Internet  hauran de recollir el dorsal a l’estand d’inscripcions situat a la Plaça Catalunya.

HORARI: dissabte 3 de febrer d’11:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h.

ATENCIÓ!! ÚNICAMENT ELS INSCRITS PER INTERNET PERÒ RESIDENTS FORA DE LA COMARCA DEL GIRONÈS PODRAN VENIR A RECOLLIR EL SEU DORSAL EL DIUMENGE 4 DE FEBRER AL MATÍ, A LA PLAÇA CATALUNYA.

HORARI: diumenge 4 de febrer de 8:00h a 10:00h.

 Per recollir el dorsal de les inscripcions per Internet, cal portar el DNI o passaport i el resguard de pagament. En cas de recollir-lo en nom d’una altra persona caldrà portar la fotocòpia del DNI de la persona inscrita.

 

ENTREGA DE PREMIS

Hi haurà:

 • Obsequis per a tots els participants.
 • Sorteig de regals entre tots els caminadors.

 

SERVEIS ALS CAMINADORS/ES

· Avituallament

A l’arribada a Plaça Catalunya hi haurà el servei d’avituallament d’aigua, fruita i altres productes.

· Assistència sanitària

Per tot el circuit amb ambulància situada a  l’arribada.

 

ORIENTACIONS SALUDABLES

Considerem convenient que tot participant se sotmeti, prèviament, a un reconeixement mèdic adequat que permeti valorar les seves aptituds. Creiem que això és absolutament necessari per a tothom que prengui part a l’activitat atlètica que proposem i a més creiem que és absolutament necessari en persones amb antecedents de malalties cardiorespiratòries, articulars, metabòliques, hipertenses, etc. o bé en persones sedentàries o d’edat superior als cinquanta anys.

A més a més:

 • El dia de la prova és aconsellable fer un esmorzar lleuger, unes tres hores abans de l’inici de la caminada.
 • Hidrata’t: abans i al final de la prova.
 • Si en el decurs de la prova es nota fatiga intensa o dolors musculars o articulars, és preferible parar i reposar. No fer-ho pot suposar no poder finalitzar la caminada.

L’aecc i els seus col·laboradors no es fan responsables dels danys morals i/o materials que puguin patir o causar a tercers els participants i els espectadors durant la caminada. L’organització declina qualsevol responsabilitat al respecte.

 

DADES PERSONALS

Us informem que les dades personals que ens faciliteu seran incorporades al fitxer de  l’organitzador i a fotoinstant.com. La finalitat de la cessió de les vostres dades és:

 • Gestionar la prova
 • Enviar-vos informació relacionada amb l’activitat i altres activitats.
 • Permetre la publicació dels llistats d’inscrits i arribats tant físicament al final de la prova com per qualsevol mitjà d’ informació: web, diaris, etc.

Al participar i inscriure’s a la cursa els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també l’organitzador a publicar‐les en el llistat d’inscrits, resultats, participants.

En compliment de la Llei Orgànica de 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’AECC l’informa que les dades personals obtingudes durant la campanya de prevenció, estan incorporades al fitxer de BENEFICIARIS titularitat d’aquesta Associació i la seva finalitat és donar un servei de prevenció i diagnòstic del càncer. Així mateix, i de conformitat amb aquesta llei, en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos a la llei, dirigint un escrit a l’AECC, ref. DATOS,  C/Amador de los Ríos, 5, 28010 MADRID o per correu electrònic a fotoinstant@gmail.com i a girona@aecc.es

 

DRETS D’IMATGE

Els participants i els representants legals dels menors d’edat accepten cedir a l’organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de l’activitat a qualsevol mitjà de comunicació com diaris, web, xarxes socials, etc.

Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a fotoinstant@gmail.com i a girona@aecc.es.

Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, del 14 de desembre de 1999).

 

A TENIR EN COMPTE 

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA POT SUSPENDRE LA CURSA PER MAL TEMPS. AQUESTA DECISIÓ SERÀ INAPEL∙LABLE, POSTERIORMENT ES DECIDIRÀ UNA ALTRA DATA PER PORTAR A TERME L’ESDEVENIMENT. ES COMUNICARÀ A TRAVÉS DEL WEB WWW.FOTOINSTANT.COM I DE LES XARXES SOCIALS FACEBOOK I TWITTER DE L’AECC-CCC DE GIRONA.
UN COP REALITZADA LA INSCRIPCIÓ, NO ES TORNARÀ L’IMPORT DE LA MATEIXA EN CAP CAS.

A més a més:

 1. La Comissió Organitzadora es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant que no compleixi el reglament.
 2. Hi haurà controls tècnics i d’orientació durant el recorregut, a la sortida i a l’arribada. Ningú podrà participar a la cursa sense haver abonat el preu de la inscripció i sense el dorsal adequat.
 3. En tot moment s’informarà el públic pels altaveus oficials de qualsevol incidència.
 4. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per  l’organització.
 5. A les 13:00h, l’organització tancarà tots els serveis.
 6. El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.
 7. L’organització decidirà qualsevol incidència que no estigui prevista.